24 juni, 2024

Valodds

Oberoende nyheter och odds på politik

Minskad tandvård under 2020 – Försäkringskassan ser nedgång i alla län

3 min read

År 2020 minskade utgifterna för tandvårdsstöd för första gången sedan stödet infördes. Totalt betalades 5,98 miljarder kr ut år för tandvård som utförts 2020, vilket är en minskning med 680 miljoner kr i jämförelse med 2019. Detta visar ny officiell statistik om tandvårdsstödet, enligt Försäkringskassan.

– Vi ser en minskning i utgifter för alla tre stöden under 2020. De minskade utgifterna beror framförallt på att färre personer besökt tandvården 2020 och därmed inte kunnat ta del av tandvårdsstödet, säger Helena Bertilsson analytiker på Försäkringskassan.

Stor minskning i gruppen 70 år och äldre

I statistiken framgår också att antalet utförda tandvårdsåtgärder har minskat. Under tidigare år har antalet tandvårdsåtgärder varit ganska stabilt runt cirka 17 miljoner men under 2020 minskar antalet till 14 miljoner.

En grupp där minskningen är extra stor är för personer 70 år och äldre. Antalet tandvårdsåtgärder i den gruppen minskar med 24 procent från 4,8 miljoner åtgärder till 3,6 miljoner år 2020.

– Vilka konsekvenser nedgången i användandet av tandvårdsstödet under 2020 kan få för tandhälsan och framtida vårdbehov är svårt att veta. Vi behöver mer kunskap om vilka patienter det är som avstått tandvård och varför, men givetvis kan det få negativa konsekvenser om personer som behöver besöka tandvården avstår säger Helena Bertilsson.

Förebyggande behandlingar ser den största nedgången

Det var en nedgång för alla typer av tandvårdsåtgärder under förra året. Det som minskat procentuellt mest är åtgärder för behandling av tandköttsinflammation och tandlossning, som till exempel avlägsnande av tandsten.

– Förebyggande behandling hos tandhygienister har haft den största nedgången. Det kan vara såväl patienterna som tandvården som prioriterat ner sådana besök under pandemin, säger tandläkare Lars Sjödin, rådgivare inom tandvårdsstödet på Försäkringskassan.

Det finns också skillnader mellan länen. Alla län visar på en nedgång i utförd tandvård men variationen är stor. I Gävleborgs och Dalarnas län minskade antalet åtgärder mest, cirka 25 procent. I Norrbottens län var minskningen minst med endast 7 procent.

– Exakt vad skillnaderna mellan län beror på är svårt att avgöra. Enligt uppgifter från flera regioner hade tandvården brist på skyddsutrustning i början av pandemin. Det kan också bero på att de behövt prioritera andra grupper än de med statligt tandvårdsstöd, till exempel barn och unga, säger Lars Sjödin.

Fakta: Tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet är ett ekonomiskt stöd för tandvård. Tandvårdsstödet betalas ut till tandvårdsmottagningen som en subvention på patientens tandvårdsräkning och består av ett allmänt och ett särskilt tandvårdsbidrag samt ett högkostnadsskydd. Under 2020 fick 3 704 035 personer statligt tandvårdsstöd, 2019 var det 4 037 368 personer.

Försäkringskassan och Socialstyrelsen har från och med 2021 delat statistikansvar inom tandvårdsområdet.

Mer tandvårdsstatistik hittar du här hos Försäkringskassan: www.forsakringskassan.se/statistik/tandvardsstod

© Valodds.se | Newsphere by AF themes.