28 maj, 2024

Valodds

Oberoende nyheter och odds på politik

Sveriges elpris 112% högre 2021 – kallare och torrare klimat bakom ökningen

4 min read

Under inledningen av 2021 har vi i Sverige sett högre spotpriser än under december 2020 i samtliga av landets fyra elområden, vilket till stor del beror på det kallare och torrare klimatet som svept in över hela landet.

Spotpriset under februari 2021 ligger i snitt 112 procent högre jämfört med samma period i december 2020. Det meddelar Elskling i en sammanställning.

– I mitten av februari noterades en pristopp med ett spotpris om hela 99 öre/kWh i elområde SE3 och SE4, vilket är det högsta dygnspriset sedan 2016 och kan jämföras med snittet för helåret 2020 om cirka 11 öre/kWh, de lägsta års snittet på elbörsen någonsin, beskriver Elskling.

De högre elpriserna beror enligt Elskling till största del på det kallare och torrare klimatet, vilket minskat tillgången på vattenkraft ihop med att elförbrukningen ökat för att värma upp våra bostäder och att industrin kommit igång igen efter julledigheten. Dessutom har det i Sverige även blåst mindre, vilket minskat produktionen från vindkraften, och vid årsskiftet stängdes tillslut Ringhals reaktor 1 vilket även minskat produktionen från kärnkraft.

Vad innebär de ökade spotpriserna för dig som konsument?

För dig med fast elavtal kommer du inte påverkas av de ökade spotpriserna. För dig med rörligt elavtal kan det innebära att din elräkning blir dyrare än tidigare månad, förutsatt att det högre spotpriserna håller i sig.

För dig med rörligt elavtal baseras din elräkning på spotprisets månadssnitt.

Snittet i februari ligger än så länge på 66,9 öre/kWh, att jämföra med snittet under december som låg på 31,6 öre/kWh, med andra ord ungefär dubbelt så höga elpriser fram till idag. 

Framtida elpris förväntas bli rekordhögt

Vintern och den extrema kylan har tagit Sverige med storm, högre elpris och begränsningar i elnätet har inneburit att man till och med gått ut med rekommendationen att inte dammsuga under tider då ansträngningarna på elnätet är som högst.

Svenska kraftnät (SVK) har vid två tillfällen under februari varnat för ett ansträngt elnät.

– Snittpriset för februari månad förväntas bli det högsta på tio år, säger Fabian van Beirs på Elskling.

Elskling: Räkna med högre elpris under 2021

2020 bjöd på rekordlåga elpriser tack vare ett ovanligt milt, blött och blåsigt år. Det är förmodligen inget vi bör vänja oss vid dock, i takt med att elkonsumtionen ökar till följd av att fler kommer köra elbilar och att elledningarna till övriga Europa byggs ut och därmed även exportmöjligheterna.

– Framöver kommer vi framförallt behöva vara beredda på mer fluktuerande elpriser. I Sverige har vi satsat hårt på förnyelsebar el. Men el från vindkraft går inte att planera på samma sätt som el från kärnkraft. Därför kommer det att komma fler och fler tillfällen där utbud och efterfrågan inte korrelerar, vilket kommer leda till fler och större svängningar i elpriset, säger Fabian van Beirs på Elskling.

Marknaden för stödtjänster växer kraftigt

Det ska noteras att marknaden för stödtjänster som stabiliserar kraftsystemet växer, enligt Svenska Kraftnät.

Marknaden har enligt myndigheten vuxit från 500 miljoner kronor för några år sedan till cirka två miljarder 2021. Prognoserna visar på en fortsatt ökning de kommande tre åren, till cirka 3 miljarder år 2023.

Svenska kraftnät har under de senaste åren utvecklat stödtjänster som ska stabilisera kraftsystemet. Bakgrunden till det förändrade behovet av stödtjänster är enligt Svenska Kraftnät ett förändrat kraftsystem.

Energifrågan väntas bli en het potatis inför riksdagsvalet 2022.

© Valodds.se | Newsphere by AF themes.