16 april, 2024

Valodds

Oberoende nyheter och odds på politik

Ordlista – Politiska ord, definitioner, termer och begrepp

Valodds

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande politiska organet i en kommun. Man kan förenklat säga att det är här som de stora kommunala besluten fattas.

Kommunstyrelse är det näst högsta beslutande politiska organet i en kommun. Kommunstyrelsen är beredande organ för Kommunfullmäktige.

Offentlighetsprincipen innebär att alla medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar. Detta i enlighet med tryckfrihetsförordningen.

Partiledardebatt är en debatt där partiledarna för Riksdagspartierna deltar. Debatterna sker några gånger per år i Riksdagens kammare, samt då och då i TV, till exempel i SVT:s program Agenda.

Valmyndigheten är den myndighet i Sverige som ansvarar för att planera och samordna genomförandet av allmänna val och nationella folkomröstningar. Läs mer om myndigheten på deras hemsida här.

Visste du att det finns fler än två partier i USA? Läs mer om dem och andra organisationer på sidan som heter Politiska partier.

© Valodds.se | Newsphere by AF themes.