24 juni, 2024

Valodds

Oberoende nyheter och odds på politik

Bankens prognos: ”Kraftfull tillväxt i sikte”

3 min read

Återhämtningen i den svenska ekonomin har fortsatt under inledningen av 2021, även om pandemin fortfarande tynger delar av tjänstesektorn. Vaccineringen pågår och tillväxten växlar upp under det andra halvåret i år och håller i 2022. Det framgår av konjunkturrapporten Swedbank Economic Outlook.

– Coronapandemin har ännu inte släppt sitt grepp om Sverige och sjukvården är fortsatt under hård press, men vaccineringen har kommit igång, säger Swedbanks chefekonom Mattias Persson, i ett pressmeddelande.

Han fortsätter:

– Restriktionerna väntas lätta gradvis under kommande månader. Sverige står i startblocken för en rejäl återhämtning där vi räknar med att hushållens konsumtion sitter i förarsätet. Återhämtningen får också en extra skjuts från en stark global utveckling.

Räknar med stark tillväxt i hela världen

Swedbanks prognos är att den globala tillväxten tar ordentlig fart framöver. Tillväxtutsikterna revideras upp i de flesta länder, men särskilt mycket i USA. Global tillväxt väntas öka med 5,9 procent 2021.

Svensk ekonomi förväntas växa med 3,6 procent under 2021, en ökning jämfört med bedömningen på 3 procent i januari. Tillväxten ökar under andra halvåret i år och arbetslösheten faller från dagens 8,9 till cirka 7,3 procent i slutet av 2022.

De största riskerna för återhämtningen kretsar kring biverkningar av vaccin, leveransproblem av vaccin och nya virusmutationer.

– Inflationen väntas öka globalt den närmaste tiden, men vår bedömning är att den endast ökar temporärt. Långa räntor kommer fortsätta att stiga något. För svensk ekonomi behövs det redan nu en ekonomisk politik för att möta utmaningarna på arbetsmarknaden, där ökningen av långtidsarbetslösa är bekymmersam. Dessutom krävs investeringar för en åldrande befolkning samt investeringar för den gröna omställningen, säger Mattias Persson.  

Expansiv penningpolitik ligger i korten

Swedbank räknar med en fortsatt expansiv finanspolitik med svenska satsningar på 180 miljarder kronor under 2021 och 60 miljarder kronor under 2022. Den offentliga skuldsättningen beräknas uppgå till 39,5 procent i år, vilket är en fortsatt låg skuldsättning, inte minst i en internationell jämförelse.

Riksbanken förväntas lämna reporäntan oförändrad under prognosperioden och fortsatt öka värdepappersköpen i år för att därefter låta innehavet ligga kvar oförändrat under 2022.

– Riksbanken behöver fortsätta med en expansiv penningpolitik och stödja den ekonomiska utvecklingen. Inflationen kommer att stiga i närtid men ökningen drivs även i Sverige framför allt av temporära faktorer och vi bedömer att inflationen kommer ned igen under 2022, säger Mattias Persson.

Guide: Odds riksdagsvalet i Sverige 2022

© Valodds.se | Newsphere by AF themes.