20 juli, 2024

Valodds

Oberoende nyheter och odds på politik

Drygt en av tio uttrycker åsikter om politik och samhällsfrågor på nätet

2 min read

Debatten om samtalsklimatet på nätet är ständigt pågående. Ny statistik från SCB visar hur många som är direkt berörda i Sverige. Lite mer än var tionde person uttrycker personliga åsikter om politik och samhällsfrågor på internet.

I Sverige använder 7,3 miljoner personer i åldrarna 16–85 år internet i stort sett varje dag, visar SCB:s undersökning om befolkningens it-användning 2021. Det motsvarar 89 procent av alla i den åldersgruppen.

Men långt från alla som använder internet dagligen delar sina åsikter där.

– Tolv procent uttryckte personliga åsikter om politik och samhällsfrågor på internet. Andelarna var samma för kvinnor och män, säger Alicja Markiewicz, statistiker på SCB.

Ännu färre deltar i officiella diskussioner för att påverka medborgerliga eller politiska ämnen.

– Där var andelen nere på sju procent. Det var marginellt vanligare bland kvinnorna än männen.

”Fake news” kollas upp – ibland

Undersökningen visar även att 53 procent av Sveriges befolkning i åldern 16–85 år har sett falsk eller tveksam information på internet. De har sedan fått ange om och hur de har kontrollerat informationen.

– Män är mer benägna än kvinnor att kontrollera information på internet som de upplever som falsk eller tveksam. Andelen som säger sig göra det är 36 procent bland männen och 30 procent bland kvinnorna, säger Alicja Markiewicz.

30 procent har kontrollerat källor eller hittat annan information, medan 16 procent redan visste att informationen, innehållet eller källan inte var tillförlitlig.

Tabell: Personer i åldern 16–85 år som under första kvartalet 2021 använt internet för olika aktiviteter

AnvändningsområdeSamtliga 16–85 år (%)Män (%)Kvinnor (%)
Skickat/Tagit emot e-post878687
Utfört bankärenden818181
Sökt information om varor/tjänster808178
Läst nyheter online777876
Telefon-/Videosamtal727074
Skrivit snabbmeddelanden716775
Deltagit på sociala nätverkssajter676273
Sökt hälsorelaterad information656070
Letat efter lediga jobb eller skickat in en jobbansökan252327
Sålt varor eller tjänster252427
Tagit någon kurs på internet252426
Uttryckt personliga åsikter om politik och samhällsfrågor121212
Deltagit i officiella diskussioner för att påverka medborgerliga eller politiska ämnen767

Fakta: Befolkningens it-användning

Undersökningen Befolkningens it-användning mäter privatpersoners tillgång till och användning av it. Det redovisas för befolkningen i stort samt för kön och ålder.

I undersökningen ställs cirka 150 frågor. All statistik som presenteras går att hämta ur statistikdatabasen på scb.se.

Läs mer:

© Valodds.se | Newsphere by AF themes.