15 april, 2024

Valodds

Oberoende nyheter och odds på politik

Sverige har lämnat in sin klimatstrategi till FN

2 min read

Det arbete som Sverige ska göra under Parisavtalet är nu definierad i en strategi som är inlämnad till FN. Det meddelar Miljödepartementet i ett pressmeddelande.

Strategin innehåller enligt departementet ambitiösa utsläppsmål och åtgärder som ska driva på klimatomställningen i Sverige.

Parisavtalets övergripande mål är att den globala uppvärmningen ska hållas väl under 2 grader, och helst under 1,5 grader.

Isabella Lövin: ”Omställningen är möjlig”

Enligt IPCC, det vill säga Förenta nationernas klimatpanel, behövs det ”snabba, långtgående förändringar av aldrig tidigare skådat slag” i alla delar av samhället för att målen ska kunna uppfyllas.

Alla FN-länder uppmuntras att under 2020 lämna in långsiktiga strategier för hur man ska uppnå Parisavtalets. Strategierna kan sedan vägleda ländernas fortsatta arbete under avtalet.

– Sverige var ett av de första länderna i världen att anta ett netto noll-mål, och strategin återspeglar det mycket ambitiösa målet. På så sätt visar vi också internationellt ledarskap, och visar för andra länder att omställningen är möjlig, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Målet: Uppnå negativa utsläpp

Sveriges strategi baseras enligt Miljödepartementet på det klimatpolitiska ramverket, med ett mål om att uppnå nettonollutsläpp senast 2045, för att därefter uppnå negativa utsläpp.

För att säkerställa att Sverige når målet finns flera delmål.

Strategin sammanfattar de nationella åtgärder som vidtagits inom olika sektorer. Bland annat industri, transport, jordbruk och energi.

Utvecklingsländer är ofta de som drabbas hårdast av klimatförändringarna och de nationella åtgärderna kompletteras av stöd för att hjälpa dessa länder att möta klimatförändringarna och driva på klimatomställningen i dessa länder.

– Sverige är idag en av världens största givare på klimatområdet och svenska företag erbjuder konkurrenskraftiga lösningar som kan bidra till omställningen i andra länder, beskriver Miljödepartementet i samband med att strategin skickas in till FN.

Den svenska klimatstrategin finns att ladda hem här: Sweden’s long-term strategy for reducing greenhouse gas emissions (pdf)

© Valodds.se | Newsphere by AF themes.