28 maj, 2024

Valodds

Oberoende nyheter och odds på politik

Coronakrisen: Ökad oro bland svenskarna

2 min read

Kantar Sifo fortsätter dela insikter om svenskarna under coronakrisen. Företaget gör mätningar varannan vecka för att följa svenska folkets tillit, tankar och beteenden. Den här gången visar siffrorna på ökad oro bland allmänheten.

Med den ökade smittspridningen den senaste tiden ser Kantar Sifo bland annat följande resultat från sina undersökningar:

  • Vår kritik mot andra ökar. Nu är vi 42 procent som tycker att svenska folkets beteende är ganska eller mycket dåligt.
  • Ökad oro. Oron över konsekvenser för sig själv och familjen samt oron för sin försörjning det närmsta året vänder nu upp.
  • Även de som tycker att det tas för lite hänsyn till landets folkhälsa till förmån för ekonomin ökar tydligt de senaste två veckorna.

Hela underlaget från Kantar Sifo finns att ta del av här: Allmänhetens tillit, tankar och beteende (23 oktober 2020) (pdf)

Förtroendet för Folkhälsomyndigheten och sjukvården är stort

Kantar Sifo har tidigare konstaterat att de institutioner som är i stort medialt fokus just nu åtnjuter förtroende från relativt många för sin hantering av coronaviruset. Detta kan ha att göra med ökad oro.

Det är nu 72 procent som har ganska eller mycket stort förtroende för Folkhälsomyndighetens hantering av coronaviruset. 12 procent uttrycker ganska eller mycket litet förtroende.

MSB tappar lite från föregående tvåveckorsperiod. 54 procent uttrycker nu förtroende och 17 procent lågt förtroende.

Förtroendet för sjukvården är stort. 77 procent uttrycker ganska eller mycket stort förtroende, vilket likvärdigt med förra mätperioden.

Förtroendet för regeringen har minskat

Andelen som har förtroende för regeringens hantering av coronaviruset ligger nu på 40 procent.

– Det är en minskning jämfört med föregående tvåveckorsperiod. Det är också den lägsta nivån sedan vi startade mätningen den 21 mars i år, kommenterar Kantar Sifo.

Tappat skedde tydligast i veckan mellan 8 och 14 oktober.

– Det blir intressant att se hur detta utvecklas. Kanske
var det bara en engångsnedgång.

”Den politiska oppositionen” åtnjuter förtroende från 23 procent av befolkningen.

– En stabilt relativt låg nivå. Begreppet kan dock vara tvetydigt och ha olika betydelse för olika respondenter beroende på vad man lägger in i begreppet. Det är värt att hålla i minne, noterar Kantar Sifo.

Över hela undersökningsperioden är det moderata och kristdemokratiska väljare som ger den politiska oppositionen störst förtroende.

© Valodds.se | Newsphere by AF themes.